Wat doe ik?

Allereerst gaan we samen kijken welke klachten en moeilijkheden je precies ervaart en wat daarvan de mogelijke betekenis kan zijn. Ik help je om opgekropte gevoelens of moeilijke thema's bespreekbaar te maken. Het verwoorden van deze zaken leidt vaak al vanzelf tot nieuwe inzichten.

Verder ga ik samen met jou op zoek naar mogelijke oplossingen of manieren om beter met de klachten en problemen om te gaan. Gesprekken verlopen steeds met respect voor ieders eigenheid en op ieders tempo. Deze kunnen individueel doorgaan of in de aanwezigheid van partner, kinderen en/of ouders.